UBND TT Nho Quan
Thứ năm, ngày 13/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình!

Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; triển khai Nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Tổng kết Công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Thứ hai, 29/01/2024

Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; triển khai Nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;

Tổng kết Công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Chiều ngày 20/01/2024, UBND thị trấn Nho Quan tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; triển khai Nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Tổng kết Công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Đến dự Hội nghị:  Có Đ/c Thượng tá, Nguyễn Hồng Sơn – Phó trưởng Công an huyện Nho Quan; Đ/c Trần Thị Nga, HUV, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND thị trấn Nho Quan; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thị trấn Nho Quan; Các đồng chí trưởng các, ngành, đoàn thể, công chức chuyên môn, công an thị trấn Nho Quan, hiệu trưởng 03 nhà trường, Trạm y tế, cán bộ thú y, đài truyền thanh, bảo vệ dân phố, tổ an toàn giao thông nhân dân thị trấn Nho Quan. Các đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng, tổ phó 12 Tổ dân phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng đã về dự Hội nghị đông đủ.

Hội nghị đã được nghe đ/c PCT UBND thị trấn Nho Quan Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nho Quan trình bầy Báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024; đ/c Phó trưởng Công an thị trấn Nho Quan triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

* Đối với công tác phong trào Toàn dân bảo về ANTQ: Năm 2023, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị trấn đã được cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị trấn đến khu phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào đa dạng, phong phú, sát hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo nhân dân. Thông qua phong trào, các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ tiếp tục được xây dựng, củng cố, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo vệ ANTT; các hoạt động liên kết, liên tịch phối hợp giữa lực lượng Công an thị trấn với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phong trào bảo vệ ANTQ.

- Thông qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an và lực lương Ban BVDP từ thị trấn, đến khu phố không ngừng được xây dựng, củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, thể hiện rõ vai trò, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Tại hội nghị đ/c phó trưởng Công an huyện đã phát biểu ghi nhận các kết quả đã đạt được của thị trấn trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, đ/c nêu một số vấn đề trọng tâm, cấp bách mang tính gợi mở, định hướng để thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả cao hơn nữa, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân dám nghĩ, dám làm, không ngại khổ, ngại khó lập được thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân Bảo về ANTQ.

* Đối với công tác thi đua khen thưởng:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; XXVII Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị trấn Nho Quan lần thứ XXIX; XXX trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do diễn biến thất thường của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, mặt trái của cơ chế thị trường. Song do nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, trực tiếp của BTV Huyện uỷ. Đảng bộ, nhân dân thị trấn Nho Quan đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tích cực phấn đấu và giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động: Kinh tế tăng trưởng bình quân năm 2023 đạt 16,5%. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển tương đối toàn diện, cơ cấu nông nghiệp được duy trì ổn định, các nguồn lực huy động cho đầu tư kết cấu hạ tầng được chú trọng, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường; văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ổn định từng bước được nâng lên, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của Chính quyền được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được đổi mới đạt hiệu quả thiết thực. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,49; phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hoá - xã hội thể dục thể thao phát triển tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên, an sinh xã hội được quan tâm, công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt.

Tại hội nghị đ/c Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND thị trấn Nho Quan tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp trên và hứa sẽ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Nho Quan phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cũng tại Hội nghị đ/c đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà các ngành, đoàn thể, chuyên môn của thị trấn Nho Quan, tổ dân phố và nhân dân đã đạt được trong năm vừa qua, đồng chí đề nghị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số nội dung trọng tâm như: Tập trung xây dựng cơ bản, hoàn thành công tác tuyển quân năm 2024, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, làm tốt công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức vững mạnh, đặc biệt là quan tâm công tác an sinh xã hội nhất là chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, mọi nhà đều có Tết, giữ vững an ninh chính trị trật tự ATXH, phòng chống pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhân dịp này UBND thị trấn Nho Quan đã tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; triển khai Nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Tổng kết Công tác thi đua khen thưởng năm 2023 đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

Thông tin truy cập

Truy cập: 90028

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 30