UBND TT Nho Quan
Thứ bảy, ngày 20/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình!

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỊ TRẤN NHO QUAN

1
Trần Thị Nga
Bí thư Đảng ủy, kiêm chủ tịch UBND
2
Đặng Tiến Thành
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy
3
Phan Thị  Oanh
Phó bí thư Đảng ủy, kiêm chủ tịch HĐND
4
Tạ Thúy Hoa
Phó chủ tịch HĐND
5
Nguyễn Thị Nhung
Phó chủ tịch UBND
6
Trần Trung Hiếu
Phó chủ tịch UBND
7
Trần Trung Kiên
Chủ tịch MTTQ
8
Phạm Hồng Sơn
Bí thư Đoàn Thanh niên
9
Vũ Thị Hồng Vinh
Chủ tịch Hội Phụ nữ
10
Phạm Thị Linh
Chủ tịch Hội Nông dân
11
Hoàng Tiến Dũng
Chủ tịch Hội CCB
12
Vũ Văn Lượng
Chỉ huy trưởng QS
13
Trần Thị Phượng
Tư pháp - Hộ tịch
14
Nguyễn Thị Thu Hiền
Văn phòng-Thống kê (ĐU)
15
Đinh Thị  Thu Hà
Tài chính - Kế toán
16
Trần Thị Loan
Tài chính - Kế toán
17
Lê Thị Quỳnh Trang
VH - XH (LĐ-TBXH)
18
Nguyễn Thị Nguyệt
Tư pháp - Hộ tịch
19
Đinh Công Tuyên
Tư pháp - Hộ tịch
20
Nguyễn Thị Lan
Văn phòng - Thống kê (UBND)
21
Vũ Duy Thuần
VH - XH (VHTT-TT)