UBND TT Nho Quan
Thứ năm, ngày 13/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình!

Thị trấn nho quan tổ chức hội nghị sơ kết cụm địa bàn quốc phòng an toàn làm chủ, năm 2023

Thứ bảy, 23/12/2023

Thị trấn nho quan tổ chức hội nghị sơ kết  cụm địa bàn quốc phòng an toàn làm chủ, năm 2023

THỊ TRẤN NHO QUAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT

CỤM ĐỊA BÀN QUỐC PHÒNG AN TOÀN LÀM CHỦ, NĂM 2023

 

            Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng ta, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của huyện. Cụm địa bàn Quốc phòng, an toàn làm chủ số 01 huyện Nho Quan gồm các xã, thị trấn: Thị trấn Nho Quan, Đồng Phong, Yên Quang, Văn Phương, Văn Phong, Lạng Phong  đã phối hợp chặt chẽ và triển khai toàn diện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Lực lượng quân sự - công an các xã , thị trấn  đã phối hợp chặt chẽ và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân. Chú trọng lãnh đạo, quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho lực lượng vũ trang trong toàn cụm.

         Ngày 22/12/2023, cụm Địa bàn Quốc phòng An toàn làm chủ số 1 tổ chức Hội nghị Sơ kết Cụm địa bàn Quốc phòng an toàn làm chủ, năm 2023, tại trụ sở UBND thị trấn Nho Quan, đơn vị Trưởng cụm năm 2023.

         Tới dự Hội nghị Đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình có đồng chí: Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, trợ lý Ban bảo vệ An ninh, phòng chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình; Đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Nho Quan có đồng chí: Trung tá: Hà Trinh Thành, chính trị viên phó, chủ nhiệm chính trị, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nho Quan; Các đồng chí cán bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện Nho Quan, phụ trách các xã trên địa bàn Cụm địa bàn Quốc phòng an toàn làm chủ số 1; các đồng chí  Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Chỉ huy Trưởng, Phó chỉ huy Trưởng Quân sự, Trưởng Công an các xã: Đồng Phong, Yên Quang, Văn Phương, Văn Phong, Lạng Phong; là thành viên trong Cụm địa bàn Quốc phòng an toàn làm chủ số 1; Đại diện các đơn vị Tự vệ UBND huyện Nho Quan; Trạm điện 500KV; Đơn vị kho K24; Đơn vị Trung đoàn 584; Đơn vị Viettel Nho Quan; Đại diện đại biểu thị trấn Nho Quan: BTV Đảng uỷ , TH HĐND, Lãnh đạo UBND, TT UBMTTQ thị trấn; Chỉ huy trưởng, Trưởng công an, Phó trưởng công an thị trấn Nho Quan.

         Hội nghị được nghe đồng chí PCT UBND thị trấn Báo cáo kết quả hoạt động của cụm địa bàn, Quốc phòng an toàn làm chủ số 1, năm 2023. Nhằm làm rõ hơn về kết quả đạt được trong năm 2023 đề ra trong Bản báo cáo, đại diện các xã trong cụm đã tham gia phát biểu với các nội dung trọng tâm: tuyên truyền về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương; xây dựng, huấn luyện, đào tạo của lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên; công tác phối hợp trong nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, trong đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện chính sách hậu phương quân đội...

         Đến  dự và chỉ đaọ Hội nghị, đồng chí Trung tá: Hà Trinh Thành, chính trị viên, chủ nhiệm chính trị, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nho Quan đã ghi nhận và biểu dương những kết quả về công tác quốc phòng an ninh Cụm địa bàn quốc phòng an toàn làm chủ cụm số 1 đã đạt được trong năm qua. Năm 2024 dự báo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Đồng chí đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền các đơn vị trong cụm nhận thức sâu sắc hơn nữa công tác xây dựng đơn vị an toàn, cụm địa bàn an toàn trong tình hình mới, coi đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chính quyền, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đảm bảo giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ QPAN; phát huy vai trò phối hợp giữa ngành công an với quân sự theo nghị định 133 của Chính phủ, tích cực chủ động làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành của địa phương, tuyên truyền thực hiện tốt  quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh.

        Tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Nga, HUV, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND thị trấn Nho Quan cụm trưởng cụm địa bàn an toàn làm chủ số 1, năm 2023 đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của cấp trên và hứa sẽ cùng với các xã trong cụm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Phối hợp chặt chẽ và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác quân sự,  quốc phòng địa phương. 

        Hội nghị đã tiến hành ký bàn giao cho xã Văn Phong làm cụm Trưởng địa bàn an toàn làm chủ số 1, năm 2024

         Hội nghị sơ kết Cụm địa bàn Quốc phòng an toàn làm chủ cụm số 1, năm 2023 đã thành công tốt đẹp./.

Thông tin truy cập

Truy cập: 90063

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 65