UBND TT Nho Quan
Thứ bảy, ngày 20/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình!

Thị trấn Nho Quan tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9, HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ hai, 03/07/2023

Kỳ họp thứ 9, HĐND thị trấn Nho Quan, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 30/6/2023. Tại Kỳ họp, HĐND thị trấn đã xem xét 12 báo cáo, 01 thông báo, 04 tờ trình và thông qua 04 nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, MTTQVN Thị trấn Nho Quan. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp chu đáo, chất lượng, đảm bảo đúng quy định theo Luật định.

         

Các đại biểu HĐND thị trấn Nho Quan trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, hoàn thành nội dung của kỳ họp theo đúng quy định và thời gian dự kiến. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp.

 

 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

HĐND Thị trấn Nho Quan thống nhất xác định 05 nhóm nhiệm vụ trên 12 lĩnh vực, trên cơ sở các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXX, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng giá trị sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội và giảm nghèo bền vững chủ động trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ và ứng phóng với biến đổi khí hậu. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quốc phòng địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác điều hành của chính quyền, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.