UBND TT Nho Quan
Thứ hai, ngày 15/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình!

Thị trấn Nho Quan tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư, 04/01/2023

Sáng ngày 30/12/2022, HĐND thị trấn Nho Quan, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 thành công tốt đẹp. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, các vị đại biểu HĐND thị trấn và các ban, ngành đoàn thể của thị trấn.

Sau khai mạc, các đại biểu nghe báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 của UBND thị trấn; báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND thị trấn. Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Nho Quan đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển; cơ sở vật chất được tăng cường; văn hóa có nhiều chuyển biến; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt.

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023, trên cơ sở các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng giá trị sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.  Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội và giảm nghèo bền vững, chủ động trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, ứng phóng với biến đổi khí hậu. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quốc phòng địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác điều hành của chính quyền, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.