UBND TT Nho Quan
Thứ bảy, ngày 20/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình!

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung triển khai cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

Thứ năm, 08/06/2023

Năm 2023, chi nhánh được NHCSXH Việt Nam phân bổ 60 tỷ đồng Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Để kịp thời giải ngân nguồn vốn được phân bổ, hỗ trợ cho các đối tượng có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, chi nhánh đã tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình đến các cấp hội, lãnh đạo các địa phương, cán bộ Ban giảm nghèo các xã, phường, thị trấn, trưởng các thôn, xóm và thành viên Ban quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn để tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức rà soát, xác định nhu cầu, hướng dẫn thủ tục hồ sơ triển khai cho vay kịp thời.

 anh tin bai

          Đối tượng được vay vốn

          Theo Nghị định số 100/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn bao gồm: (i) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; (ii) Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; (iii) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; (iiii) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; (iiiii) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Trừ đối tượng là người có công với cách mạng, các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc chuẩn hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ.

          Điều kiện vay vốn

Khi vay vốn tại NHCSXH, người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: (1) Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH và mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng; (2) Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định; (3)       Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH; (4) Có giấy đề nghị vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng; (5) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; (6) Có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; (7) Có vốn tự có tối thiểu bằng 30% phương án tính toán giá thành; (8) Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

          Mức vay, lãi suất và thời hạn

          Mức vốn cho vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, hiện nay là 0,4%/tháng (4,8%/năm). Thời hạn cho vay do NHCSXH và người vay vốn thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của người vay vốn và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên./.

VBSP NINH BÌNH