UBND TT Nho Quan
Thứ hai, ngày 15/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình!

Lễ ra mắt lượng lượng tham gia an ninh ở cơ sở thị trấn Nho Quan

Thứ ba, 02/07/2024

Sáng ngày 1/7, UBND Thị trấn Nho Quan tổ chức thành công Lễ Ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Việc thành lập Lực lượng tham gia bảo vệ An ninh, trật tự ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, là "cánh tay nối dài" nhằm hỗ trợ và cùng với lực lượng Công an chính quy chủ động, kịp thời nắm tình hình, xử lý nhanh các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, duy trì lực lượng ANTT ở cơ sở, góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở. Kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương